Quán Caphe Cozy của Woo Jiyeon bước sang trang mới với cửa hàng thứ hai

Caphe Cozy, quán cà phê với chủ đề Việt Nam, đã mở cửa hàng thứ hai tại Boxquare sau khi cửa hàng đầu tiên ở đường 52…… Read more “Quán Caphe Cozy của Woo Jiyeon bước sang trang mới với cửa hàng thứ hai”