Sisterhood in Yeodaeland

Sisterhood in Yeodaeland là một blog phi lợi nhuận được thành lập bởi hai nữ sinh viên của trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Được truyền cảm hứng bởi tinh thần giáo dục của các trường đại học nữ sinh của Hàn Quốc, chúng mình blog, editdịch các bài báo/nghiên cứu về các chủ đề liên quan đến nữ quyền từ các trang web uy tín; các bài viết của các nhà ủng hộ nữ quyền quốc tế và các blogger là sinh viên đã và đang theo học tại các trường nữ sinh Hàn Quốc.

Sisterhood in Yeodaeland hoạt động với hai mục đích:

 1. Đề xướng ý tưởng xây dựng trường nữ sinh tại Việt Nam với hình mẫu là các trường đại học nữ sinh Hàn Quốc.
 2. Nâng cao nhận thức về quyền của phụ nữ trong giáo dục và ủng hộ bình đẳng giới.

Sử dụng thanh Menu để đến với đến với những chuyên mục khác nhau của chúng mình nhé:

1. Để đọc các bài dịch (Việt-Anh/Anh-Việt):

 • Mục Yeodaeland: Những hoạt động về nữ quyền tiêu biểu diễn ra tại các trường đại học nữ sinh.
 • Mục We For Us: Những hoạt động về nữ quyền tiêu biểu diễn ra trên toàn thế giới; mô hình trường học đơn giới và những lợi ích mà nó đem lại.
 • Mục I Seoul You: Về thành phố Seoul và những điều đặc biệt của riêng nơi này.

2. Để đọc các bài tự viết (Anh/Việt):

 • Mục By Us: Những bài tự viết/tổng hợp của chúng mình về chủ đề nữ quyền/ mô hình trường học đơn giới.

Mọi ý kiến, đóng góp cần trao đổi/chia sẻ hãy để lại ở phần Message trong Contact cùng với tên và email của bạn để tụi mình liên lạc lại nha.

Sisterhood in Yeodaeland
Thuỳ Linh & Thuỳ Vân


Sisterhood in Yeodaeland is a young non-profit blog co-founded by two female students of Vietnam National University.

Inspired by the educational spirit of Korean Women’s Universities, we blogedit and translate writings of international feminists and student bloggers into Vietnamese with two purest aims:

 1. Introduce the idea of single-sex education into Vietnam with Korean Women’s Universities as the role models.
 2. Promote women’s rights in education and support gender equality.

Please use our Menu bar and direct yourself to different categories:

1. For translated works (Vietnamese-English/English-Vietnamese):

 • Yeodaeland: Distinguished feminist movement in women’s colleges.
 • We For Us: Distinguished feminist movement happening all over the world; The practice of Single-sex education and its benefits.
 • I Seoul You: Seoul city and the distinct features of its own.

2. For self-written-works (Vietnamese/English):

 • By Us: our self-written/self-synthesized articles on feminism/single-sex education.

Should you have any comments, feedback or questions, please leave them at the Message field in our Contact page, along with your name and address so we can reach out to you.

 Sisterhood in Yeodaeland
Thuy Linh & Thuy Van